• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ผอ.อผศ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ
 

    เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “การดูแลรักษาสุขภาพหลังเกษียณอายุ” โดย นายแพทย์อัครา พงคพนาไกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก หลังจากนั้นองค์การฯ ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุและมอบเหรียญเกียรติคุณ แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำองค์การฯ และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การฯ โดยมี พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องวิชิตสงคราม ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com