• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ผอ.อผศ. เดินทางตรวจเยี่ยม ผศ.ป.น. และนิคมฯ บ้านสนำคอก
 

    พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปัตตานี และนิคมเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสนำคอก จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้ง พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์2561

    โดยในเวลา10.30 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางถึงนิคมเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสนำคอก อำภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของนิคมฯ พร้อมทั้งพบปะและให้โอวาทแก่พนักงานฯ ณ ห้องประชุมนิคมฯ จากนั้น ผู้อำนวยการองค์การฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี พนักงานนิคมฯ และสมาชิกนิคมฯ ร่วมในพิธีฯ หลังจากนั้น ได้พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกนิคมฯ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึก และในเวลา 13.40 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ พบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปัตตานี จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปัตตานี พร้อมทั้ง พบปะและให้โอวาทแก่พนักงานฯ จากนั้น ในเวลา 14.30 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีพนักงานฯ และทหารผ่านศึก ร่วมในพิธี ณ สโมสรสัญญาบัตร มณฑลทหารบกที่ 46 จากนั้น ได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึก รวมทั้งมอบทุนการศึกษา แก่บุตรหลานทหารผ่านศึก

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com