• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหาร
 

    พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร รวมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๔ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี พลตรี ฐิติ ติตถะสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร พร้อมด้วยนางสาวเกษร หวานนุ่น รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร และคณะพนักงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร ให้การต้อนรับ โดยเมื่อเดินทางถึง ผู้อำนวยการองค์การฯ ได้ไปวางพานพุ่ม พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้น ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนและให้โอวาทแก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร และพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว ที่มาร่วมให้การต้อนรับ ในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะฯ ได้ไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่ยากจน และพิการ ณ บ้านพักในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน ๓ ราย ได้แก่

        ๑. พลฯ สมพร ชะรินสาร ณ บ้านเลขที่ ๑๐๕/๑ ตำบลตากแดด อำเมืองเมือง จังหวัดชุมพร

        ๒. สิบตรี ชัยณรงค์ วิเชียรนรา ณ บ้านเลขที่ ๗๑/๓ หมู่ ๖ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

        ๓. พลฯ จรุง ทองภูเบศ ณ บ้านเลขที่ ๘๐/๑ หมู่ ๓ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

    การตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกในพื้นที่ของผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานสงเคราะห์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไปเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com