• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
 

    พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายความมั่นคง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/นายกสภาทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการ เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ปตท. ร่วมรำลึกคุณความดี ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม สำหรับสักขีพยานลงนาม ได้แก่ นายบุญเลิศ สนใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร) และ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย สำหรับโครงการความร่วมมือดังกล่าว ที่มีมาจาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการสงเคราะห์ให้การช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก จำนวนกว่า ๓ ล้านคน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพ นอกจากนี้ ยังมีภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เพื่อให้ภาคสังคมได้ประจักษ์ในคุณงาม ความดีความเสียสละที่ทหารผ่านศึกมีต่อประเทศชาติรวมทั้งประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกย่อง หรือช่วยเหลือทหารผ่านศึกตามสมควร โดย องค์การฯ ได้พิจารณาเห็นว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีที่ประสบความสำเร็จ และยังเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) จึงได้มีการประสาน ความร่วมมือจัดทำโครงการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ปตท. ร่วมรำลึกคุณความดีขึ้น ซึ่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะมอบบัตรสิทธิพิเศษ “Hero Card” ให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อนำไปใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และร้านค้าที่ร่วมรายการ โดย เมื่อเติมน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ครบทุก ๑ ลิตร จะได้คะแนนสะสม ๒ คะแนน เมื่อเติมดีเซลพรีเมียมครบทุก ๒ ลิตร จะได้รับคะแนนสะสม ๒ คะแนน เมื่อเติมดีเซลครบทุก ๔ ลิตร จะได้คะแนนสะสม ๒ คะแนน เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ณ จุดจำหน่าย ภายในสถานีน้ำมัน ปตท. ครบทุก ๒๐ บาท จะได้คะแนนสะสม ๒ คะแนน นอกจากนี้ เมื่อซื้อสินค้าในร้านของ ปตท. อาทิ Café Amazon, ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่, Taxas Chicken, ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ, โดนัท Daddy Dough ครบทุก ๒๐ บาท จะได้คะแนนสะสม ๒ คะแนน

    ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ซึ่งครั้งหนึ่งบุคคลเหล่านี้ ได้เคยเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันประเทศเพื่อเอกราชและอธิปไตยของชาติ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com