• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ.อผศ.ตรวจเยี่ยม และพบปะทหารผ่านศึก
 

    พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ โดยมี พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ และ นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูง กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้การต้อนรับ โดยเมื่อเดินทางถึงผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะฯ ได้พบปะให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้น ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ นอกจากนี้ยังได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งได้มอบสิ่งของให้ผู้แทนทหารผ่านศึกจำนวน ๑๐ ราย รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานทหารผ่านศึก จำนวน ๑๐ ราย ตลอดจนได้พบปะเยี่ยมเยียน ทหารผ่านศึกและครอบครัว ที่มาให้การต้อนรับ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน พลทหาร ประสงค์ อินสุวรรณ์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๔ ที่พิการและมีฐานะยากจน ที่บ้านพัก ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

    การเดินทางไปตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการฯ และคณะในครั้งนี้ นอกจากได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคขององค์การฯ แล้วยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการจะให้องค์การฯ ปรับปรุงการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com