• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ.อผศ.ตรวจเยี่ยมจว.ลำปาง
 

    พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง ซึ่งจัดสร้างขึ้นใหม่ บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ, พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง และ นายศรุต พิสิฐเมธา รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ตลอดจนทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้การต้อนรับและร่วมพิธี

    หลังจากนั้นเวลา ได้พบปะและให้โอวาทเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง ณ บริเวณหน้าสำนักงานฯ รวมทั้งได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ จากนั้นได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งได้มอบสิ่งของให้ผู้แทน ทหารผ่านศึก และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารผ่านศึก หลังจากนั้นได้เยี่ยมเยียน ทหารผ่านศึก และครอบครัว ที่มาให้การต้อนรับ และได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเยี่ยมเยียน สิบตรี อเนก อินสุภา ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔ ที่เจ็บป่วยและนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดังกล่าว

    การเดินทางไปตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ในครั้งนี้ นอกจากได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคขององค์การฯ แล้วยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว อย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการจะให้องค์การฯ ปรับปรุงการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com