• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
พิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ เนื่องในวันทหารผ่านศึก
 

    เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมทั้งพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนทหารผ่านศึก ร่วมในพิธี

    พิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาพุทธ โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ในเวลา 07.09 น. ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร และในเวลา 09.30 น. ได้จัดพิธีถวายเครื่องสังเวยศาลพระภูมิ ณ ศาลพระภูมิ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการ ขอพรให้แก่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาอิสลาม ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (คลองตัน) ซอยมูลทรัพย์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาคริสต์ เพื่ออุทิศ ส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาคริสต์ ณ วัดแม่พระฟาติมา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com