• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ. จัดพิธีทางศาสนาคริสต์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 61
 

    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีทางศาสนาคริสต์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดแม่พระฟาติมา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี และ พลตรี ปราโมทย์ รัตโนภาส เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ ในโอกาสนี้ ได้มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่นับถือศาสนาคริสต์ คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาคริสต์นี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาคริสต์

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com