• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
พิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561
 

    เมื่อ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3กุมภาพันธ์ 2561 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี และ พลเอก นิพนธ์ ทองกลีบ เป็นประธาน ในการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ในโอกาสนี้ ได้มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลาม คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาอิสลาม

    นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ที่จะถึงนี้ องค์การฯ ได้กำหนดจัดพิธีทางศาสนาคริสต์ ณ วัดแม่พระฟาติมา เขตดินแดง กรุงเทพฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การฯ ทั้งนี้ นอกจากการประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ แล้ว องค์การฯ ยังจัดให้มีพิธีและกิจกรรมอื่น ๆ ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 อาทิ พิธีจุดตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณ และสักการะอัฐิทหารผ่านศึก ตลอดจนพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยเป็นพิธีวางพวงมาลา ของผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย สมาคม ชมรม มูลนิธิ ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการ กรณีสงครามต่างๆ รวมทั้งพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีการประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลให้แก่ทหารผ่านศึกดีเด่นประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารผ่านศึกทั่วไป

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com