• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
กิจกรรมพบพระพบธรรม ประจำเดือน ม.ค. 61
 

    เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในกิจกรรมพบพระพบธรรม ประจำเดือนมกราคม โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอภัยทายาราม จำนวน 5 รูป มาแสดงธรรมเทศนาและรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ตั้งแต่เวลา 07.30 – 08.30 น. สำหรับกิจกรรมดังกล่าว องค์การฯ จะจัดเป็นประจำในทุกวันสิ้นเดือน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างขององค์การฯ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร 2 ชั้น 2 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จากนั้น อาจารย์หลิว สุนิวัต ลลิตจิรกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แสงสว่างแห่งการดำเนินชีวิต”

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com