• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ฝสส.ติดตามผลการสงเคราะห์ด้านสินเชื่อ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

    นางสมบัติ ภูมิไชยา ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ นำคณะพนักงาน เดินทางไปติดตามผลการให้การสงเคราะห์ด้านสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน สินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ สินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสินเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ของทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร ครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1 และทหารนอกประจำการ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ และติดตามผลการให้การสงเคราะห์ด้านสินเชื่อที่โอนภารกิจให้สำนักงาน -สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com