• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
พิธีศาสนาพุทธ,พิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก
 

     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารอาสาผู้ล่วงลับ ณ ห้องชาตินักรบ อาคาร 2 ชั้น 2 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี สำหรับในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.10 น. ได้จัดพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยในปีนี้ได้เชิญผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ตลอดจนทายาททหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ร่วมวางพวงมาลา และในเวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับทราบ และเกิดความตระหนัก รวมทั้งระลึกถึงวีรกรรมตลอดจนความเสียสละของทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com