• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
รอง ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยมจังหวัดลพบุรี
 

    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 พลโท ทศพร หอมเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะหทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี ตลอดจนพบปะเยี่ยมเยียนรวมทั้งมอบสิ่งของให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ นอกจากนั้นได้พบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในโอกาสนี้ ได้เดินทางไปร่วมพิธีประดับเข็มพัชรกิติยาภา แก่พนักงาน และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อีกด้วย

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com