• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ประชุมหน่วยขึ้นตรงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครั้งที่ 11 ปี 60
 

    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 โดยมี พลโท ทศพร หอมเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงองค์การฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com