• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 

    องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้กับพนักงานองค์การฯ และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษที่ได้รับการบรรจุใหม่ โดยมีการจัดปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมหมายเลข 5 ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com