• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 

    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.40 น. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยในเวลา 14.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งการจัดพิธีวางพวงมาลานี้ องค์การฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของทหารอาสาไทย ที่มีความกล้าหาญและเสียสละจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเกียรติภูมิและยังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบมา จนปัจจุบัน โดยมี ผู้แทนหน่วยงาน ส่วนราชการต่าง ๆ สมาคม ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ตลอดจนทายาทของทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ร่วมวางพวงมาลา รวมทั้งจะจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่ 1 ในบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและร่วมรำลึกถึงวีรกรรมของทหารอาสาฯ

    นอกจากนี้ ในช่วงเช้า เวลา 09.30 น. พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้ล่วงลับ ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร 2 ชั้น 2 องค์การฯ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com