• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
กิจกรรมนิทรรศการสัญจร วันที่ระลึกทหารอาสา โรงเรียนสารวิทยา
 

    องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการสัญจร 11 พฤศจิกายน วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเยาวชนของชาติได้รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูเกียรติประวัติทหารอาสาที่เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสารวิทยา โดยมี วิทยากรพิเศษจากรายการแฟนพันธุ์แท้ ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้แก่ คุณปัญญาณัฏฐ์ ณัธญาธรนินน์ นอกจากนี้ ยังมี คุณสิทธิสุข สุนทรศศิน ผู้เชี่ยวชาญด้านโมเดล ได้นำโมเดลยานพาหนะที่ใช้ในสงครามโลก และ คุณโยธิน ณ ระนอง นักสะสมของเก่า ได้นำอาวุธ อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ไปร่วมจัดแสดง อีกด้วย

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com