• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ผอ.อผศ. และ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ
 

    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ นางอริยา ธัญญพืช นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ร่วมเข้าเฝ้าถวายสักการะ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com