• MyPassion
ผอ.อผศ.สัมภาษณ์รายการวิทยุเนื่องในวันทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑
 

    เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้บันทึกเทปสัมภาษณ์ เนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในรายการ “คุยกันที่ชานเรือน” ดำเนินรายการโดย จ่าสิบเอก เจษฏา อนันตสุข สถานีวิทยุ ๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา FM ๙๙.๕ MHz ณ ห้องเกียรติศักดิ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จากนั้น ได้บันทึกเทปสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการ “ใจถึงใจ” ดำเนินรายการโดย พันโทหญิง นันทิดา คล้ายโอภาส FM ๑๐๓.๐ MHz อีกด้วย

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com