• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
พิธีอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9
 

    พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถวัดราชสิทธทาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 การจัดพิธีอุปสมบทของพนักงานองค์การฯ ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้กำหนดจัดโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560 จำนวน 15 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทประกอบด้วย ข้าราชการ, พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ในส่วนขององค์การฯ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงกลาโหมให้เป็นเจ้าภาพ พิธีอุปสมบท ณ วัดราชสิทธทาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีพนักงานองค์การฯ เข้าร่วมอุปสมบท ทั้งสิ้น 17 คน

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com