• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ผอ.อผศ. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี พร้อมตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึก
 

    เมื่อ 28 ตุลาคม 2560 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี และถวายบริวารกฐินแด่พระสงฆ์องค์ครองกฐิน โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ร่วมในพิธี ณ วัดสว่างเต็กสมบูรณ์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร หลังจากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ยากไร้และพิการ

         ในพื้นที่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ราย และในพื้นที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 ราย ได้แก่

         1. พลทหาร กองคำ พรมภาพ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซีกขวาอ่อนแรง เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ

         2. นายหนูกัน ปะสานะโก ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ณ บ้านเลขที่ 200 หมู่ที่ 3 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งพิการขาขวาขาดบริเวณเหนือเข่า

         3. นายหมู่เอก ทองหล่อ งอยภูธร ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ณ บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ขาขวาอ่อนแรง ผิดรูปลักษณ์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com