• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ผอ.อผศ. เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดห้องตรวจโรค ณ รพ.ผศ.
 

     ในโอกาสที่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้ให้การสนับสนุน โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในการจัดสร้างและปรับปรุงห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรกรรม จำนวน 3 ห้อง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ได้กรุณาส่งมอบห้องตรวจโรค และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดห้องฯ โดยมี พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com