• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึก ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และ ผศ.ส.น.
 

    เมื่อ 27 ตุลาคม 2560 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ในเวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการฯ และคณะ ได้เดินทางไปวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นได้พบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึก ตลอดจนพบปะทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มณฑลทหารบกที่ 29 หลังจากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 29 จากนั้น ในเวลา 15.40 น. ผู้อำนวยการฯ และคณะ เดินทางถึงนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมพบปะและให้โอวาทแก่พนักงานนิคมฯ รวมทั้งได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งพบปะทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com