• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ผอ.อผศ. ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารผ่านศึกไทยในสงครามเกาหลี
 

    เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานทหารผ่านศึกไทยในสงครามเกาหลี ผู้ซึ่งเสียสละชีวิตเพื่อร่วมปกป้องอธิปไตยและอิสรภาพของสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 201 ทุน โดยมี นายโน กวาง อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ นายกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอก เทิดศักดิ์ มารมย์ ทหารผ่านศึกเกาหลีอาวุโส และ พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมมอบทุนฯ ณ สโมสรทหารอากาศ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com