• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ วันปิยมหาราช
 

    เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ และพนักงานองค์การฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 พระลานพระราชวังดุสิต

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com