• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเทคโนโลยีของไทย
 

    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นางนาฎยา กลางโฉม ผู้อำนวยการกองการประชุมและพิธีการ สำนักงานเลขานุการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก นำพนักงานองค์การฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องในโอกาส “วันเทคโนโลยีของไทย” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com