• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
พิธีประดับเครื่องหมาย
 

    เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายชั้นแก่พนักงานองค์การฯ ระดับ 7 – 11 ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ณ ห้องเกียรติศักดิ์ อาคาร 1 ชั้น 1

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com