• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ผอ.อผศ.และนายก สมศ. เยี่ยมคารวะคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
 

    เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย นางอริยา ธัญญพืช นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com