• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ. จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อขอบคุณพนักงาน ลูกจ้าง อผศ.
 

    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงาน ลูกจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการพิเศษ เพื่อขอบคุณที่ได้ช่วยปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมขององค์การฯ ทั้งงานประจำและงานกิจกรรมพิเศษ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com