• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.อผศ.
 

    ในวันนี้ 29 กันยายน 2560 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กำหนดจัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีลงนามในเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมทั้งจัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยตั้งแต่เวลา 07.39 น. ได้จัดให้มีพิธีสักการะศาลพระภูมิ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมี พลเอก อำนาจ รอดสวัสดิ์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ท่านปัจจุบัน) และ นางปรียาวัลย์ รอดสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ท่านปัจจุบัน) กระทำพิธีสักการะ จากนั้นในเวลา 08.19 น. ได้จัดให้มีพิธีลงนามในเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ ห้องเกียรติศักดิ์ อาคาร 1 ชั้น 1 โดย พลเอก อำนาจฯ และ พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ท่านใหม่) ลงนามในเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ ต่อมาในเวลา 08.39 น. ได้จัดให้มีพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ ลานจอดรถหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ผู้บริหารระดับสูงองค์การฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมทั้งพนักงาน และลูกจ้างขององค์การฯ ร่วมในพิธี

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com