• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
พิธีเปิดป้ายอาคาร ผศ.ส.ร. และพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกในพื้นที่
 

    เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ ตลอดจนพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน ในโอกาสนี้ ได้มอบหมายให้ พลโท รักษ์พล จันทร์เหลือง รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการและยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ อีกด้วย

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com