• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.อผศ.
 

    เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กำหนดจัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีลงนามในเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมทั้งจัดพิธี รับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยในเวลา ๐๗.๓๙ น. ได้จัดพิธีสักการะศาลพระภูมิ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมี พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช อดีตผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และนางอริยา ธัญญพืช อดีตนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กระทำพิธีสักการะ จากนั้นในเวลา ๐๙.๔๙ น. ได้จัดให้มีพิธีลงนามในเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ ห้องเกียรติศักดิ์ อาคาร ๑ ชั้น ๑

    โดย พลเอก สัมพันธ์ฯ และ พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ท่านใหม่) ลงนามในเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ ต่อมาได้จัดให้มีพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ ลานจอดรถหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก คณะผู้บริหารระดับสูงองค์การฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมทั้งพนักงาน และลูกจ้างขององค์การฯ เข้าร่วมในพิธีฯ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com