ข่าวรับสมัครงาน

วันที่ เรื่อง เอกสารแนบ
14 ธ.ค.61 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสอบคัดเลือกจ้างเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 24 อัตรา เอกสารแนบ
3 ธ.ค.61 ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา เอกสารแนบ
22 พ.ย. 61 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา เอกสารแนบ
19 พ.ย. 61 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา เอกสารแนบ
31 ต.ค. 61 รับสมัครบุคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา เอกสารแนบ
20 ก.ย. 61 ประกาศผลสอบ จากกลุ่มทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ จำนวน 5 อัตรา เอกสารแนบ
20 ก.ย. 61 ประกาศผลสอบ จากกลุ่มบุตรพนักงาน บุตรลูกจ้างประจำ และลูกจ้าหน่วยกิจการพิเศษ จำนวน 7 อัตรา เอกสารแนบ
10 ก.ย. 61 ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จากกลุ่มบุตรพนักงาน บุตรลูกจ้างประจำ และลูกจ้าหน่วยกิจการพิเศษ จำนวน 7 อัตรา เอกสารแนบ
10 ก.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จากกลุ่มทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ จำนวน 5 อัตรา เอกสารแนบ
10 ก.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จากกลุ่มบุตรพนักงาน บุตรลูกจ้างประจำ และลูกจ้าหน่วยกิจการพิเศษ จำนวน 7 อัตรา เอกสารแนบ
29 ส.ค. 61 รับสมัครบุคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา เอกสารแนบ
9 พ.ค 61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอบรม เอกสารแนบ
9 พ.ค 61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา เอกสารแนบ
1 พ.ค 61 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 13 อัตรา เอกสารแนบ
1 พ.ค 61 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง นักฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา เอกสารแนบ
19 เม.ย 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เอกสารแนบ
19 เม.ย 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรม แผนกฝึกอาชีพ กองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ เอกสารแนบ
9 เม.ย 61 ขอบเขตวิชาที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรม แผนกฝึกอาชีพ กองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ เอกสารแนบ
9 เม.ย 6 ขอบเขตวิชาที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 ตำแหน่ง เอกสารแนบ
29 มี.ค 61 รับสมัครบุคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรม แผนกฝึกอาชีพ กองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ เอกสารแนบ
29 มี.ค 61 รับสมัครบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 ตำแหน่ง เอกสารแนบ
รับสมัครบุคลเข้าปฏิบัติงาน เอกสารแนบ
1 ธ.ค 60 รับสมัครบุคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวน 3 อัตรา เอกสารแนบ
29 ก.ย 60 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานใน อผศ. ส่วนกลาง และผศ. เอกสารแนบ
18 ก.ย 60 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก เอกสารแนบ
18 ก.ย 60 กำหนดขอบเขตสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานใน อผศ. ส่วนกลาง และผศ. เอกสารแนบ
18 ก.ย 60 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก เปิดสอบคัดเลือกจากลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานใน อผศ. ส่วนกลาง และผศ. เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รพ.ผศ. 20 ตำแหน่ง เอกสารแนบ
18 ก.ย. 60 ขอบเขตในการสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) เอกสารแนบ
18 ก.ย. 60 กำหนดขอบเขตในการสอบคัดเลือก เอกสารแนบ
14 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เอกสารแนบ
15 ก.ย. 60 กำหนดขอบเขตในการสอบคัดเลือก จำนวน 20 อัตรา รพ.ทหารผ่านศึก เอกสารแนบ
รับสมัครบุคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 20 อัตตรา เอกสารแนบ
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก เอกสารแนบ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เอกสารแนบ
ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เอกสารแนบ
8-21 ส.ค 60 ขอบเขตวิชาที่สอบคัดเลือก เอกสารแนบ
8-21 ส.ค 60 ขอบเขตวิชาที่สอบคัดเลือก เอกสารแนบ
8-21 ส.ค 60 ขอบเขตวิชาที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานสวัสดิการ ผศ.น.ศ เอกสารแนบ
8-21 ส.ค 60 ขอบเขตวิชาที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานการเงิน ผศ.จ.บ.,ผศ.น.ศ.,ผศ.ส.ข เอกสารแนบ
ตั้งแต่บัดนี้ - 4 สิงหาคม 2560 รับสมัครบุคลเข้าปฏิบัติงาน เอกสารแนบ