ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
M011yPassion
ปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรนนิบัติรักษาซ่อมแซมและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูลระบบเครือข่ายอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย


[ ข่าวประกาศทั้งหมด ]

 • MyPassion
 • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  M011yPassion
  2-5 เม.ย 61
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  [ ข่าวประกาศทั้งหมด ]

  M011yPassion
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก


  [ ข่าวประกาศ รพ.ทั้งหมด ]

  ข่าวประกาศอื่นๆ
  • MyPassion
  ...