ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
M011yPassion
ปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา


[ ข่าวประกาศทั้งหมด ]

 • MyPassion
 • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  M011yPassion
  14-20 ก.ย. 61
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมปรนิบัติบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  [ ข่าวประกาศทั้งหมด ]

  M011yPassion
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก


  [ ข่าวประกาศ รพ.ทั้งหมด ]

  M011yPassion
  ทดสอบระบบ e-GP
  ทดสอบประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


  [ ข่าวประกาศทั้งหมด ]