ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
MyPassion
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานประกวดราคาซื้อรถตู้ 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถหกล้อใหญ่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]