ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
MyPassion
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
18 - 23 ส.ค. 60

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้องกว่า 570 ลิตร ด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]