ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
M011yPassion
ปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา


[ ข่าวประกาศทั้งหมด ]

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
M011yPassion
14-20 ก.ย. 61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมปรนนิบัติบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


[ ข่าวประกาศทั้งหมด ]

M011yPassion
ระบบ e-GP
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP


[ ข่าวประกาศ e-GP ทั้งหมด ]

M011yPassion
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก


[ ข่าวประกาศ รพ.ทั้งหมด ]

-->