อำนาจและหน้าที่ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ดำเนินงานให้การสงเคราะห์ในประเภทต่างๆ ดังนี้

             1. การสงเคราะห์ด้านการเกษตร

             2. การสงเคราะห์ด้านการอาชีพ

             3. การสงเคราะห์ด้านการสวัสดิการและการศึกษา

             4. การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล

             5. การสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อ

             6. การสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานและการกำหนดหน้าที่ของ อผศ.