ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ เรื่อง เอกสารแนบ
21 - 26 ก.ย.61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ บริเวณหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา ซอยรามอินทรา 27 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ หรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
18 - 21 ก.ย.61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
14 - 26 ก.ย.61 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 - ชั้น 5 และอาคาร 2 ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
17 ก.ย.- 12 ต.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ บริเวณหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา ซอยรามอินทรา 27 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
14-20 ก.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างซ่อมปรนิบัติบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารส่วนบุคล และหลังคาอะลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
4-7 ก.ย. 61 การขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทรถยนต์ยี่ห้อ HONDA CITY เอกสารแนบ
3-6 ก.ย. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ บริเวณหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา ซอยรามอินทรา 27 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
20 - 29 ส.ค. 61 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารส่วนบุคล และหลังคาอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
19 ก.ค.-9 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
6 - 23 ก.ค. 61 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
4 -9 ก.ค. 61 (ร่าง)ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
25 -28 มิ.ย. 61 ร่าง ประกวดราคจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารส่วนบุคล และหลังคาอะลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
15 มิ.ย.- 16 ก.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
15 มิ.ย.- 4 ก.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ผศ.ส.พ. จำนวน 11 หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ
5-13 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนิบัติรักษาซ่อมแซมและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีคัดเลือก เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับตัวลิฟต์ พร้อมติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ บริเวณหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
23พ.ค - 1 มิ.ย.61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
23พ.ค - 1 มิ.ย.61 61 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารส่วนบุคล และหลังคาอะลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
23-28 พ.ค 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา เอกสารแนบ
23 พ.ค. - 11 มิ.ย 61 ประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสิ่งของ และก่อสร้างร้านค้าชั่วคราว ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยฯ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
16 - 24 พ.ค 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณ จำนวน 11 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
3 - 16 พ.ค 61 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับตัวลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ บริเวณหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
2 - 7 พ.ค 61 ร่างประกวดราคาการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
2 - 7 พ.ค 61 ร่างประกวดราคาการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
27 เม.ย-4 พ.ค 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสิ่งของ และก่อสร้างร้านค้าชั่วคราว ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยฯ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารพี่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ผศ.ส.พ. จำนวน 11 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ผศ.ส.พ. จำนวน 11 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นชั้นด่านฟ้า อาคาร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เอกสารแนบ
2-5 เม.ย 61 >ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
2-5 เม.ย 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสิ่งของ และก่อสร้างร้านค้าชั่วคราว ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยฯ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักอาศัยทหารผ่านศึกพิการและบุตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ผศ.ส.พ.จำนวน 11 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
16 - 30 มี.ค.61 เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
15 มี.ค. - 2 เม.ย.61 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
9 -19 มี.ค. 61 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานนิคมเกษตรกรรมนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา โดยวิธีคัดเลือก เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นอาคารด่านฟ้า อาคาร 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
7 - 15 มี.ค 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานนิคมฯ เชียงราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
22 ก.พ.- 2 มี.ค 2561 ประกวดราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาษ (แบบที่4 ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
20 ก.พ.- 3 มี.ค 2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักอาศัยทหารผ่านศึกพิการและบุตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
19 -28 ก.พ. 2561 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
19 -26 ก.พ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสิ่งของ และก่อสร้างร้านค้าชั่วคราว ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยฯ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
19-26 ก.พ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ผศ.ส.พ. จำนวน 11 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและหัองสุขาชาย - หญิง ของอาคาร ๓ ชั้น ๑ - ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารแนบ
15 - 27 ก.พ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นชั้นดาดฟ้าของอาคาร ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
12 - 26 ม.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและหัองสุขาชาย - หญิง ของอาคาร ๓ ชั้น ๑ - ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
4 - 11 ม.ค. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานของ กองฌาปนกิจสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
26 -29 ธ.ค. 2561 ร่าง TOR จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขาชาย - หญิง ของอาคาร 3 ชั้นที่ 1-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อ levodopa + benserazide 20050 (100 เม็ด) จำนวน 750 กล่อง[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อ DOCETAXEL 80 MG INJ จำนวน 80 กล่อง[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อ CILOSTAZOL 100 MG TAB (30เม็ด) จำนวน 650 กล่อง[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อ DOCETAXEL 80 MG INJ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อ RECOMBINANT HUMAN INSULIN PENFILL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อ CILOSTAZOL 100 MG TABด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
28 - 30 พ.ย. 60 ประกวดราคาซื้อ NICERGOLINE 10 MG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อ VILDAGLIPIN ๕๐ MG ( ๕๖ เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ