ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ เรื่อง เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ผศ.ส.พ. จำนวน 11 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ผศ.ส.พ. จำนวน 11 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นชั้นด่านฟ้า อาคาร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เอกสารแนบ
2-5 เม.ย 61 >ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
2-5 เม.ย 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสิ่งของ และก่อสร้างร้านค้าชั่วคราว ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยฯ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักอาศัยทหารผ่านศึกพิการและบุตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ผศ.ส.พ.จำนวน 11 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
16 - 30 มี.ค.61 เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
15 มี.ค. - 2 เม.ย.61 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
9 -19 มี.ค. 61 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานนิคมเกษตรกรรมนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา โดยวิธีคัดเลือก เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นอาคารด่านฟ้า อาคาร 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
7 - 15 มี.ค 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานนิคมฯ เชียงราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
22 ก.พ.- 2 มี.ค 2561 ประกวดราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาษ (แบบที่4 ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
20 ก.พ.- 3 มี.ค 2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักอาศัยทหารผ่านศึกพิการและบุตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
19 -28 ก.พ. 2561 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
19 -26 ก.พ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสิ่งของ และก่อสร้างร้านค้าชั่วคราว ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยฯ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
19-26 ก.พ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ผศ.ส.พ. จำนวน 11 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและหัองสุขาชาย - หญิง ของอาคาร ๓ ชั้น ๑ - ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารแนบ
15 - 27 ก.พ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นชั้นดาดฟ้าของอาคาร ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
12 - 26 ม.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและหัองสุขาชาย - หญิง ของอาคาร ๓ ชั้น ๑ - ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
4 - 11 ม.ค. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานของ กองฌาปนกิจสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
26 -29 ธ.ค. 2561 ร่าง TOR จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขาชาย - หญิง ของอาคาร 3 ชั้นที่ 1-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อ levodopa + benserazide 20050 (100 เม็ด) จำนวน 750 กล่อง[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อ DOCETAXEL 80 MG INJ จำนวน 80 กล่อง[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อ CILOSTAZOL 100 MG TAB (30เม็ด) จำนวน 650 กล่อง[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อ DOCETAXEL 80 MG INJ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อ RECOMBINANT HUMAN INSULIN PENFILL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อ CILOSTAZOL 100 MG TABด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
28 - 30 พ.ย. 60 ประกวดราคาซื้อ NICERGOLINE 10 MG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อ VILDAGLIPIN ๕๐ MG ( ๕๖ เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ