ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แฟนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักอาศัยทหารผ่านศึกพิการ[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แฟนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นชั้นด่านฟ้า อาคาร3[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แฟนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องนำ้และห้องสุขา[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แฟนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุบริเวณหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แฟนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานของ กฌป.ฝสส.[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แฟนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 คัน[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ยกเลิกการประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ กองการณาปนกิจสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ