ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ เรื่อง เอกสารแนบ
1 - 19 พ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
30 ต.ค. - 1 พ.ย. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
25 - 30 ต.ค. 61 (ร่าง) การจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ผศ.ช.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัย ของระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เอกสารแนบ
19 ต.ค. - 19 พ.ย.61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ บริเวณหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
16 ต.ค. - 5 พ.ย.61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
10 - 16 ต.ค.61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ บริเวณหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา ซอยรามอินทรา 27 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
21 - 26 ก.ย.61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ บริเวณหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา ซอยรามอินทรา 27 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ หรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
18 - 21 ก.ย.61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
14 - 26 ก.ย.61 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 - ชั้น 5 และอาคาร 2 ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
17 ก.ย.- 12 ต.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ บริเวณหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา ซอยรามอินทรา 27 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
14-20 ก.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างซ่อมปรนิบัติบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารส่วนบุคล และหลังคาอะลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
4-7 ก.ย. 61 การขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทรถยนต์ยี่ห้อ HONDA CITY เอกสารแนบ
3-6 ก.ย. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ บริเวณหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา ซอยรามอินทรา 27 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
20 - 29 ส.ค. 61 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารส่วนบุคล และหลังคาอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
19 ก.ค.-9 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
6 - 23 ก.ค. 61 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
4 -9 ก.ค. 61 (ร่าง)ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
4 - 11 ม.ค. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานของ กองฌาปนกิจสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
26 -29 ธ.ค. 2561 ร่าง TOR จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขาชาย - หญิง ของอาคาร 3 ชั้นที่ 1-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อ levodopa + benserazide 20050 (100 เม็ด) จำนวน 750 กล่อง[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อ DOCETAXEL 80 MG INJ จำนวน 80 กล่อง[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อ CILOSTAZOL 100 MG TAB (30เม็ด) จำนวน 650 กล่อง[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อ DOCETAXEL 80 MG INJ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อ RECOMBINANT HUMAN INSULIN PENFILL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อ CILOSTAZOL 100 MG TABด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
28 - 30 พ.ย. 60 ประกวดราคาซื้อ NICERGOLINE 10 MG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อ VILDAGLIPIN ๕๐ MG ( ๕๖ เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ