ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการขยายเขตระบบน้ำประปา ภายในโครงการจัดที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับทหารผ่านศึกเพิ่มเติมในพื้นที่นิคมเกษตรกรรม ทรายขาว จำนวน ๘๐ ครอบครัว[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ(แบบที่4)[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าใช้บริการเครือข่ายวงจรสื่อสารและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Leased Line) ที่อัตราความเร็วไม่น้อยกว่า 200 Mbps ประจำปีงบประมาณ 2562[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์โดยสารส่วนบุคลและหลังคาอะลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสลากออมสิน[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนงานการจัดซื้อของที่ระลึก [ยกเลิก ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนปรนนิบัติรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย[อยู่ในระยะเวลา] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรนิบัติบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 - ชั้น 5 และอาคาร 2 ชั้น 5 [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนงานการจัดซื้อของที่ระลึก [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของ ผศ.จ.บ.[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสวนหย่อมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นชั้นด่านฟ้า อาคาร 3[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ ศฝน.ฝกพ.[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ผศ.ส.พ. จำนวน 11 หลัง [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสิ่งของ และก่อสร้างร้านค้าชั่วคราวตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยฯ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 28 รายการ [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
3 -7 มี.ค 2561 ร่างประกวดราคาซื้อตู้โทรศัพท์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
2 -7 มี.ค 2561 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานนิคมฯ เชียงราย [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 ม.ค - 1 ก.พ. 61 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักอาศัยทหารผ่านศึกพิการและบุตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 ม.ค - 1 ก.พ. 61 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสิ่งของ และก่อสร้างร้านค้าชั่วคราว ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยฯ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ชั้นดาดฟ้า อาคาร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะเวลาเช่าใช้ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2564 รวม 3 ปี (36 เดือน) [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อรถโดยสารส่วนบุคลขนาด 4 ตัน 6 ล้อ [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา จำนวน 5 รายการ [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหมวกทหารผ่านศึก จำนวน 2 รายการ [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานนิคมฯ นครพนม [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ธงกรณีสงครามพร้อมคันธง [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อรถตู้ 16 ที่นั่งและรถหกล้อใหญ่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ ATORVASTATIN 40 MG โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ ACETYCYSTEINE EFFERVESCENT TABLET 600 MG โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อผ้าห่ม (สำลี) พร้อมปักสัญญาลักษณ์ ตรา อผศ. [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ทำเสื้อเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของเครือข่ายทหารผ่านศึก [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ ATORVASTATIN 20 MG [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ CELECOXIB 200 MG [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ ETORICOXIB 90 MG [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ Hyaluronic Acid Sodium Salt for Intra-articular inj [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ IRINOTECAN 300 MG INJ [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ PITAVASTATIN CALCIUM 2 MG [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ PREGABALIN 75 MG [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ RABEPRAZOLE 20 MG [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ SITAGLIPTIN PHOSPHATE 100 MG [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 ซื้อTramadol 37.5mg and acetaminophen 325mg[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ DONEPEZIL 10 MG [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ DONEPEZIL 5 MG [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ Clopidogrel bisulfate 75 mg [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561ซื้อCarboxymethylcellulose Sodium0.5%eye drop[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ ATORVASTATIN 10 MG [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ Pravastatin 40 mg [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ Meloxicam 7.5 mg [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ MECOBALAMIN 500 MCG [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ LEVETIRACETAM 500 MG [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ ESCITALOPRAM OXALATE 20 MG [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อ Doxazosin 4 mg โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักอาศัยทหารผ่านศึกพิการ[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นชั้นด่านฟ้า อาคาร3[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องนำ้และห้องสุขา[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุบริเวณหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานของ กฌป.ฝสส.[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 คัน[อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อยู่ในระยะเวลา ] เอกสารแนบ