สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร

รัชกาลที่ ๑๐


ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พนักงาน ลูกจ้าง
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก