ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
M011yPassion
ปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรนนิบัติรักษาซ่อมแซมและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูลระบบเครือข่ายอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย


[ ข่าวประกาศทั้งหมด ]

 • MyPassion
 • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  M011yPassion
  27 เม.ย-4 พ.ค 61
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสิ่งของ และก่อสร้างร้านค้าชั่วคราว ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยฯ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  [ ข่าวประกาศทั้งหมด ]

  M011yPassion
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก


  [ ข่าวประกาศ รพ.ทั้งหมด ]

  ข่าวประกาศอื่นๆ
  • MyPassion
  ...