กิจกรรมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
หน่วยงานขึ้นตรง ส่วนภูมิภาค

ผ่านศึกภาคเหนือ
ผ่านศึกภาคกลาง
ผ่านศึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่านศึกภาคใต้
   o  ผศ.เชียงใหม่       o ผศ.เชียงราย
   o  ผศ.ลำปาง          o ผศ.น่าน
   o  ผศ.ตาก             o ผศ.พิษณุโลก
   o  ผศ.นครสวรรค์
   o  ผศ.ลพบุรี           o  ผศ.สุพรรณบุรี  
   o ผศ.ราชบุรี           o  ผศ.จันทบุรี     
   o ผศ.ปราจีนบุรี       o  ผศ.ชลบุรี
   o  ผศ.อุดรธานี         o ผศ.สกลนคร
   o  ผศ.อุบลราชธานี    o ผศ.ขอนแก่น
   o  ผศ.สุรินทร์           o ผศ.นครราชสีมา
  
  o  ผศ.ชุมพร    o ผศ.นครศรีธรรมราช
  o  ผศ.สงขลา   o ผศ.ปัตตานี
  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง